Beste Jazzvrienden,

Het is al meer dan een jaar geleden dat wij onze laatste jazzmiddag hadden in de Kruisberg. Er was een kleine opleving toen we in september een buitenconcert konden organiseren bij hotel Montferland in Zeddam. Maar wie had geacht dat we zo lang verstoken zouden blijven van onze mooie jazzmomenten  ?

Het is nu eind april. Tijd om een tussenbalans op te maken. Waarschijnlijk zijn de meeste van jullie binnenkort allemaal gevaccineerd. Er komt de komende weken wat meer ruimte in de publieke sector. Laten we hopen dat het een voorbode is van de mogelijkheid om binnen niet al te lange tijd weer iets te kunnen organiseren, al of niet met restricties. Zal dat in juni zijn of misschien in- , of pas na de zomer ? We kunnen niet wachten…

Zo weinig zekerheden zouden op ons als bestuur verlammend kunnen werken. Het tegendeel is waar. Wij hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Dat kan ook niet, want….2021 is ons jubileumjaar en we hebben beloofd dat niet ongemerkt voorbij te zullen laten gaan !

Zondag 10 oktober staat nog steeds onze jubileumviering in de Kruisberg op het programma. Verschillende muzikanten zijn benaderd en hebben toegezegd hieraan een bijdrage te zullen leveren. Zonder iets te verklappen over het programma kan ik zeggen dat het wat ons betreft een wervelende  muzikale happening zal worden met als rode draad de geschiedenis van de jazz in het algemeen en die van Doe Jazz ’81 in het bijzonder. Zou gauw we zeker weten dat alles, hopelijk onder normale omstandigheden, kan doorgaan zullen we jullie hier uitvoerig over berichten.

In het kader van ons jubileum zal er een jubileum CD verschijnen. Liefst 19 bands, die in de afgelopen jaren bij ons optraden hebben hier spontaan een bijdrage aan geleverd. De afgelopen maanden is deze CD samengesteld en bevindt zich wat de afwerking betreft nu in de eindfase. De presentatie is op 10 oktober tijdens onze jubileummiddag.

Een jaar geen jazzmiddagen kunnen organiseren betekent ook dat er dit jaar geen contributie wordt geheven. Vanzelfsprekend hadden we dit jaar ook minder uitgaven, daardoor is de kas van onze penningmeester nog redelijk gevuld. Helaas hebben we dit jaar geen jaarvergadering kunnen beleggen. We gaan er van uit dat dit volgend jaar weer gewoon kan plaatshebben. Mochten er in de tussentijd vragen leven kunnen jullie het bestuur daar natuurlijk altijd over benaderen.

Een aantal leden heeft spontaan op onze oproep gereageerd om, in het kader van ons jubileumjaar, toch hun contributie of een deel daarvan aan ons over te maken. We zijn hen daar heel dankbaar voor !  En, zoals eerder vermeld: Iedereen die zijn contributie of een deel daarvan aan ons overmaakt ontvangt onze jubileum CD (van €10,) straks gratis !

Uiteraard hopen wij  spoedig weer iets te kunnen melden betreffende onze activiteiten. Laten we hopen dat het snel weer kan.  We houden de moed er in, we zijn een bloeiende vereniging, met enthousiaste leden. Dat is in deze bijzondere tijd best een fijne gedachte !

Dank dat jullie ons blijven steunen en graag tot gauw !

Namens het bestuur

Peter van den Bremen, voorzitter