Beste Jazzvrienden

De Algemene Ledenvergadering is altijd een goed moment om terug te blikken op de afgelopen periode. Die ledenvergadering vond plaats op 12 april j.l. , ruim twee jaar na de laatste. Daar tussenin hadden we, zoals u weet, te maken met een bijzondere tijd. In die “stille” Coronajaren konden we slechts twee activiteiten organiseren: Een zomerconcert bij Hotel Montferland in Zeddam en ons jubileum in oktober 2021. U kunt zich voorstellen dat bij menig bestuur in zo’n situatie de moedeloosheid toeslaat. Ook bij ons overheerste de teleurstelling wanneer we u weer moesten uitleggen dat een concert niet kon doorgaan. Toch zijn wij zeer veel dank verschuldigd aan onze leden die ons in deze periode zeer trouw zijn gebleven. Omdat er geen concerten werden georganiseerd was het logisch om ook de betaling van de contributie even over te slaan. Desondanks meenden een aantal van onze leden toch aan hun “verplichting” te moeten voldoen, waarvoor nogmaals dank ! Op de ledenvergadering kon onze penningmeester mede daardoor met genoegen vaststellen dat onze financiële positie zelfs is versterkt. Natuurlijk hadden we door de tijdelijke contributiestop minder inkomsten en ook een sponsor viel af, maar er waren door het niet doorgaan van veel jazzmiddagen vanzelfsprekend ook minder uitgaven. Ook is ondanks de Corona ons ledenaantal zelfs gegroeid !  In 2017 telden we 146 leden, dat zijn er nu 216. Helaas zijn er in de afgelopen periode ook een aantal van onze leden overleden. Het aantal bezoekers van onze jazzmiddagen is daarentegen de afgelopen jaren flink gestegen. Bij onze jubileummiddag in oktober moesten we dit aantal zelfs noodgedwongen beperken tot 175 !

Tijdens deze laatste ledenvergadering hebben we ook afscheid genomen van Karel Giltay als bestuurslid. Karel was samen met Remy Ramaekers oprichter van Doe Jazz in 1981. Hij is meer dan veertig jaar bestuurslid geweest van onze vereniging. Voor al zijn verdiensten in de afgelopen jaren hebben we hem die avond uiteraard in het zonnetje gezet en al zijn bijzondere capaciteiten gememoreerd, Karel was als bestuurslid mede-programmeur van de jazzmiddagen. Hij was leraar Lichte Muziek aan de Muziekschool, waardoor hij veel jongeren heeft gestimuleerd om jazz te gaan beoefenen. Hij schreef het boek “Jazz in de Achterhoek”, waarmee wij als jazzvereniging werden beloond met de “Jaromir”, de toenmalige culturele prijs van de Achterhoek. Voor dit alles is heb ik die avond aan Karel het Erelidmaatschap van Doe Jazz’81 mogen uitreiken. Ook vanaf deze plek wil ik, namens alle Doe Jazz -leden, Karel nogmaals hartelijk  danken voor al datgene wat hij voor ons en de jazz in de Achterhoek heeft betekend.

Zondag 8 mei is onze volgende jazzmiddag met als orkest de Jazz-O-Matic-Five. Door zijn bijzondere sound lijkt deze band veel groter dan hij is en dat heeft hen de bijnaam ‘The World’s Smallest Big Band’ opgeleverd.

Ik wens u weer een aangename jazzmiddag toe !

Peter van den Bremen  voorzitter