Zondag 8 maart trof ik velen van u op onze jazzmiddag en genoten we samen van een prachtig optreden van de Down South Jazzband. Ondanks zorgen om het coronavirus realiseerden we ons toen niet dat dit weleens de laatste jazzsessie van dit seizoen zou kunnen zijn.

U begrijpt dat ook Doe Jazz’81 niet ontkomt aan de maatregelen van de overheid. De optredens op 19 april met The Tailshakers en op 10 mei met de Jurbena Jazzband gaan niet door. Het is nog maar de vraag of het koffieconcert op 14 juni in ’s Heerenberg met Jay Jay’s Border Jazzmen wel zal kunnen plaats vinden.

Naast de spijt die we hierover willen uitspreken kan het ook een goed moment zijn om onze blik al vast te richten op de periode na deze crisis.

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 maart hebben we met een (record!) aantal leden teruggekeken op een geslaagd jazzseizoen. Een seizoen dat werd gekenmerkt door veel belangstelling en voldoende inkomsten voor onze vereniging. Ook hebben we in die vergadering onze plannen voor het nieuwe seizoen besproken.

In het Programmaboekje 2020/2021, dat we in juni hopen te laten verschijnen, vindt u daarvan de weerslag in het complete aanbod van goede orkesten voor het nieuwe seizoen.

In 2021 bestaat Doe Jazz ’81 40 jaar! Dat willen we samen met u vieren op zondag 10 oktober 2021. Wat we precies gaan doen weten we nog niet, maar op de ledenvergadering hebben zich spontaan twee leden gemeld voor een jubileumcommissie, die zal worden aangevuld met leden uit het bestuur.

Mocht u hier zelf ideeën over hebben, ze zijn van harte welkom!

Bij ons en ook in onze omgeving zullen voorlopig geen jazzactiviteiten plaatsvinden. Daarom zal er de komende tijd ook geen bulletin verschijnen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we u uiteraard op de hoogte.

Ondertussen wens ik u veel geduld maar vooral een goede gezondheid toe!

Namens het bestuur van Doe Jazz’81

Peter van den Bremen, voorzitter