Doe Jazz ’81 bestaat al bijna 40 jaar. Daarmee behoren we inmiddels tot de oudste bestaande jazzclubs in ons land. Vele jazzclubs hebben in de afgelopen jaren helaas het lootje moeten leggen. Minder belangstelling, vooral van jongeren en daardoor minder inkomsten en uiteraard meer kosten. Op onze jaarvergadering van 16 april j.l . hebben wij kunnen vaststellen dat onze club een solide basis heeft en een goede buffer voor mindere tijden. Door de toenemende belangstelling houden we nu regelmatig over aan wat voorheen onze grootste kostenpost was: de jazzmiddagen. Dat stemt tot vreugde, maar het is natuurlijk zaak om alert te blijven. Ook ons publiek vergrijst en het is niet anders: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

(Bijna) 40 jaar Doe Jazz betekent ook 40 jaar jazzhistorie.  De geschiedenis van onze jazzvereniging – de jazzmiddagen, de festivals, de jazznights –  is opgeslagen in talloze verslagen, krantenartikelen en foto’s. Veel van dat materiaal hebben we enige tijd geleden bij elkaar gezocht, geordend en vervolgens afgeleverd bij het Erfgoed Centrum Achterhoek in Doetinchem. Het Erfgoed Centrum beheert de archieven van een aantal Achterhoekse gemeenten, verenigingen en instanties. Deze historische informatie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie kan gratis worden geraadpleegd en bekeken. Sinds kort is ook het archief van Doe Jazz  bij het Erfgoedcentrum  ondergebracht en dus voor iedereen in te zien. Het geeft een mooi beeld van wat er in de afgelopen periode aan jazzactiviteiten in onze regio  heeft plaatsgevonden. De moeite waard om eens te bekijken !

Tot slot ons huidige programma: Na het succesvolle optreden van Dokter Jazz & Co op de jazzmiddag van 14 april is het nu de beurt aan de Jay Jay’s Border Jazzmen, die bovendien bij ons vieren dat ze dit jaar 20 jaar bestaan !

Komt dat zien en horen op 12 mei !

Peter van den Bremen, voorzitter