Beste Jazzvrienden

Zondag 12 maart konden we genieten van “The Autoreverse Jazz Orchestra”. Een verrassend goede band met mooi repertoire, goede solisten en in een lekker strak ritme. Voor herhaling vatbaar !  Zondag 16 april ontvangen we “Red Wing”, een band die al eerder bij ons optrad. Ze zoeken in hun muziek, nog meer dan de “Autoreverse”, hun inspiratie bij de bronnen van de jazz die, zoals u weet , meer dan 100 jaar geleden in New Orleans zijn ontstaan.

14 maart j.l. was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het zittende bestuur mocht daarbij 12 leden verwelkomen. Dat is best een redelijk aantal als we het vergelijken met voorgaande jaren. In mijn openingswoord heb ik gememoreerd dat we, na de Corona periode vanaf maart 2022, tot ieders genoegen weer een normaal programma hebben kunnen organiseren. Ook het bezoekersaantal van onze jazzmiddagen stemt tot tevredenheid. Op alle middagen van het afgelopen kalenderjaar – en ook in het nieuwe jaar – lag dit telkens licht, maar soms ook ruim boven de 100 !.

Ook mag ons bestuur zich gelukkig prijzen met het toenemend aantal vrijwilligers. Naast het vijfkoppige bestuur bestaat deze vrijwilligersgroep inmiddels al uit een tiental leden. Dat geeft ons veel lucht, met name bij de organisatie van onze maandelijkse jazzmiddagen. Daarnaast zijn we natuurlijk blij met onze sponsoren en adverteerders, waarbij ik speciaal Leo ten Have, onze vormgever, wil noemen, die ons ook dit jaar weer voorzag van een schitterend uitgevoerd programmaboekje.

Over ons ledenaantal mogen we bepaald niet klagen. Eind 2022 waren dat er 196. Helaas moesten we ook het afgelopen jaar weer van een aantal leden afscheid nemen. Gelukkig is er nog altijd sprake van een lichte aanwas.

Onze financiële situatie is nog steeds goed te noemen. De ledenvergadering heeft wel, op ons voorstel, besloten de contributie te verhogen. De belangrijkste reden is de vraagprijs van de orkesten, die de laatste jaren is gestegen.

Voor 2024 geldt de volgende contributie: Een “gewoon” lid van € 25,- naar € 30,- .  2 personen van € 40,- naar € 50,-.  Een passe-partout-lid van € 50,- naar € 60,-,  2 personen van € 80,- naar € 100,-.  De entreeprijs voor “gewone” leden wordt verhoogd van € 3,50 naar € 4,50 p/p.

De entreeprijs voor overige belangstellenden wordt, met ingang van de volgende jazzmiddag,  verhoogd van € 10,- naar € 12,50 p/p. Voor introducees en leden van andere jazzclubs wordt dit verhoogd van € 5,- naar € 7,50 p/p.

Wij denken dat we ook het komende jaar hiermee onze jazzmiddagen weer kunnen vullen met kwalitatief goede orkesten !

Ik zie u graag op 16 april a.s.

Peter van den Bremen   voorziter@doejazz81.nl