Beste Jazzvrienden

Na het prachtige optreden van Dokter Jazz & Co in september verwelkomen we zondag  9 oktober vanaf 14.30 uur een qua stijl ander orkest: “Daddy to the Rescue”. Een band uit de omgeving van Breda, de streek waar, zoals u weet, veel goede jazzmuziek vandaan komt.

Vanwaar die naam ?  Op de website staat het klip en klaar: “Wanneer ‘Daddy to the rescue’ het podium betreedt…..wees klaar om gered te worden. Hun hard rijdende, maar soepele Swing Blues, Jump en Boogie Woogie laten elk publiek los”. Dat belooft wat voor de komende jazzmiddag !

“…..wees klaar om gered te worden….”  Is Doe Jazz ’81 klaar om “gered” te worden voor de komende jaren ?

Eerst het goede nieuws: Onze vereniging telt ruim 200 leden waarvan de meesten trouw onze jazzmiddagen bezoeken. Ook niet-leden weten de weg naar de Kruisberg te vinden. Een bezoekersaantal van 100 tot 150 personen is de laatste jaren eerder regel dan uitzondering. Uit de reacties na afloop van de concerten maken wij op dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze orkesten. Van muzikanten horen wij dat ze graag bij ons spelen, niet in de laatste plaats door de aandacht en positieve reacties die ze van ons publiek ontvangen. Tot zover niets aan de hand.

Maar…de “Classic” jazzclubs in ons land , waartoe ik ook Doe Jazz reken, hebben het zwaar. Verschillende hebben al het loodje gelegd. De oorzaak is bekend: Terugloop in ledental als gevolg van vergrijzing. De vraag is reëel of onze muziek over twintig jaar nog ergens in den lande zal zijn te beluisteren. Ook Doe Jazz heeft te maken met vergrijzing. Lichtpuntje is wel dat bij ons nog steeds nieuwe leden – weliswaar overwegend oudere – zich aanmelden. Hierdoor blijft het ledental de komende jaren waarschijnlijk nog wel even op peil.

Een groter probleem op korte termijn is dat het Doe Jazz bestuur “mee-vergrijst”. Een aantal van ons is de tachtig al ruim gepasseerd. Terwijl de taken hetzelfde blijven, wordt de belasting voor onze bestuursleden langzamerhand te groot. Er ligt bijvoorbeeld veel op het bordje van Auke, onze secretaris, die al jaren – met grote inzet !  – zowel het secretariaat als de PR voor zijn rekening neemt. We zijn bezig die taken binnen ons bestuur te herschikken. Maar dat is maar een noodoplossing.

We zoeken zowel mensen voor een bestuursfunctie als mensen die losse taken als vrijwilliger voor de vereniging kunnen verrichten. Als voorbeeld van de laatstgenoemde hebben we al veel aan de hulp van Joke en Ida (kassa), Martin (licht) en Rob (foto’s), (hoewel wat extra hulp bij de kassa nog wel gewenst is.)  Nu zoeken we vooral mensen die b.v. de redactie van het Nieuwsbulletin voor hun rekening willen nemen en/of de website van Doe Jazz up-to-date willen houden. Verder hebben we behoefte aan iemand die namens Doe Jazz de contacten met de pers zou willen onderhouden. Ook achtervangers voor de ledenadministratie en financiën zijn gewenst. We kunnen in overleg afspreken of dat als bestuurslid is of dat u liever als vrijwilliger bepaalde taken wilt oppakken. Welke leden hebben belangstelling en/of willen misschien in eerste instantie daarover met iemand van ons in gesprek?

We horen het graag !

Ik wens u een fijne jazzmiddag toe

Peter van den Bremen     Voorzitter